Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Oferta grupowego ubezpieczenia Edu Plus

Podstawa zawarcia umowy:Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 05/04/03/2014 Zarządu InterRisk TU S.A

Ubezpieczający: Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kozłowa 25, 15-950 Białystok

Ubezpieczony:uczniowie placówki oświatowo- wychowawczej
Składka: składka za osobę: 30 PLN
Początek ochrony: 2015-09-01
Koniec ochrony:2016-08-31
Miejsce ubezpieczenia: Cały świat- NNW (24h/doba)

 

Zakres podstawy/wysokość świadczenia/suma ubezpieczenia:

1. Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/100%SU/8000zł
2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego/2 000zł/2 000zł
3. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NNW/1%SU za 1%uszczerbku/8 000zł
4. Jednorazowe świadczenie w wyniku epilepsj/2% SU/ 8 000zł
5. Uciążliwe leczenie- brak trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW tzw. bólowe/1% SU lub 2%, jeśli poszkodowany przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni, a brak uszczerbku 2% s.u./8 000zł
6. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW/25zł/dzień,max 120 dni/2 500 zł
7. Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymii środkami pomocniczymi w wyniku NW/do 30% SU/8 000zł
8. Koszty leczenia poniesione w wyniku NWna tertenie RP (włączenie leczenia stomatologicznego)/d0 10% SU/8 000zł
9. Czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy lub nauki w wyniku NW/0,1% za każdy dzień,max10 miesięcy,z zastrzeżeniem, że jeśli czasowa niezdolnosć ubezpieczonego do nauki trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni i powodowała, że rodzic ubezpieczonego przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad ubezpieczonym minimum 14 dni, top świadczenie dzienne za pierwsze 30 dni wynosi 0,5% SU/5 000 zł
10. Pogryzienia,ukaszenia przez zwierzęta pod warunkiem, że Ubezpieczony przebywał w szpitalu 24 godz/2%SU/8 000zł
11. Porada psychologa/do 500 zł/500zł
12. Zgon rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW (włączenie zawału i udaru, ale ograniczenie wiekowe do 60 lat)/ 10% SU,jesli zgon obojga rodziców 30% SU/8 000zł
13. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych/Do 30% SU/8 000zł
14. Zdiagnozowanie zachorowania ubezpieczonegona sepsę- jednorazowe świadczenie/10% SU/ 8 000 zł
15. Zwrot kosztów zakupu lub naprawy w wyniku NWokularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego (pod warunkiem związku przyczynowo- skutkowego z nieszczęśliwym wypadkiem)-jednorazowe świadczenie/200 zł/ 200zł
16. Assistance na terenie RP w wyniku NW/Do 5000zł/5000zł