Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel wspomagający.

Ogółem zatrudnionych jest 56 osób, w tym 31 nauczycieli i 25 osób personelu technicznego (referent d/s zaopatrzenia, księgowa, pomoce nauczycieli,woźne oddziałowe, pracownicy kuchni, dozorcy, personel gospodarczy).

W skład kadry pedagogicznej wchodzą dyrekcja, nauczyciele oraz nauczyciele specjaliści - terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagodzy, logopeda, psycholog, pedagodzy specjalni, muzykoterapeuta i rehabilitant ruchowy oraz specjalista Tomatisa jak również Dogoterapeuta. W przedszkolu stosowane są elementy masażu taktylnego.  Nasze panie są prężnie rozwijającą się kadrą, doskonalącą swoje umiejętności podczas studiów podyplomowych oraz różnorodnych kursów. Prężnie działają w Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, Stowarzyszeniu OMEP.

A najważniejsze jednak jest to, że budzą głęboką sympatię w serduszkach dzieci - swoich wychowanków. Świetna zabawa i miła atmosfera sprawia, że przedszkolaki niechętnie odchodzą do domu. Przejawem sympatii są częste odwiedziny absolwentów w naszym przedszkolu.