Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Odpłatność za przedszkole mogą wnosić Państwo w następujący sposób:

Opłaty wnosimy do 10-tego każdego miesiąca.

W nazwie przelewu proszę wpisać:

Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Imię i nazwisko dziecka oraz grupa

Pobyt nr rachunku: 84 1240 1154 1111 0010 3577 1303

Żywienie nr rachunku: 57 1240 1154 1111 0010 3577 1013

BANK PEKAO SA

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1.Uchwała nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym skończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Białystok w jednostkach oświatowych.

2. Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białystok z dnia 27 czerwca 2018 r.