Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Stowarzyszenie, Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”
serdecznie zaprasza

rodziców / opiekunów, kadrę pedagogiczno - psychologiczną, kadrę medyczną oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem, kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci z wadą słuchu i/lub inną niepełnosprawnością

na bezpłatne warsztaty / szkolenia w ramach
Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Decybelek”

Czytaj więcej...