Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Szanowni Rodzice!

Innowacja pedagogiczna pt. "Z historią od przedszkola" obejmuje zakres edukacji patriotycznej zgodnej z obszarami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. (warsztaty edukacyjne  zorganizowane przy inicjatywie innowacji pedagogicznej będą realizowane od września do listopada 2021 r.)

Kształtowanie patriotyzmu jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą. Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu jak i w codziennym życiu. Należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny.

Oddziaływanie w zakresie kształtowania postaw patriotycznych powinno być dostosowane do wieku dzieci i stopnia ich dojrzałości. Z tego powodu wprowadzona innowacja pedagogiczna obejmuje grupę dzieci 6- letnich. Wdrażany program ma za zadanie poszerzenie wiedzy dzieci na temat tradycji oraz ważnych wydarzeń      z historii Polski. Urozmaicenie i atrakcyjność warsztatów skupione jest na nawiązaniu współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku (lekcje edukacyjne pt.: "Na straży eksponatów" ;"Jestem małym Polakiem" czy też "Turniej rycerski") oraz filią Książnicy Podlaskiej Biblioteki nr 2.

Przewidujemy, że poprzez realizowaną przez nas innowację nastąpi m.in: zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci, kształtowanie tolerancji (otwartości na inne kultury), wytworzenie u dzieci poczucia przynależności i więzi z regionem i narodem.

Opracowały: Oliwia Kruszewska i Anetta Sadowska

( Artykuły opracowane przez nas, dotyczące wyżej opisanej  innowacji zostały umieszczone na stronie internetowej placówki w zakładce "Gazetka")

 

 

Z dniem 01.09.2009. w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku zostaje wprowadzona innowacja pedagogiczna: "Program Rozwoju Osobowości, Kształcenia i Wychowania Dzieci z Wadą Słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia".

Program jest skierowany do dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci nieuczęszczających do przedszkola) oraz ich rodziców.

Dzieci wraz z Rodzicami zostaną objęte specjalistyczną terapią, prowadzoną przez surdopedagoga i logopedę. Dodatkowo zostanie utworzona grupa wsparcia dla rodziców w/w dzieci, prowadzona przez psychologa.

Zajęcia są nieodpłatne, spotkania odbywać się będą raz w tygodniu przez 2 godziny. Ponadto przewidziane są cotygodniowe konsultacje indywidualne dla rodziców.

Kwalifikacja dzieci do programu rozpocznie się 1 września 2009. Więcej informacji na temat programu, można uzyskać pod numerem telefonu 085-662-88-99 (telefon do przedszkola) lub pod numerami komórkowymi terapeutów: 608-619-088 (Dorota Matejko) oraz 600-371-001 (Katarzyna Płońska).

Serdecznie zapraszamy!

  • "Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia." - prezentacja multimedialna - pobierz tu!

W roku szkolnym 2009/2010 w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi była realizowana innowacja pedagogiczna: "Twórcza zabawa w przedszkolu w obszarze edukacji przyrodniczo - ekologicznej. Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądała realizacja tej innowacji.

  • "Twórcza zabawa w przedszkolu w obszarze edukacji przyrodniczo - ekologicznej" - prezentacja multimedialna - pobierz tu!