Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Szanowni Rodzice!

Innowacja pedagogiczna pt. Z historią od przedszkola

 

 

Z dniem 01.09.2009. w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku zostaje wprowadzona innowacja pedagogiczna: "Program Rozwoju Osobowości, Kształcenia i Wychowania Dzieci z Wadą Słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia".

Program jest skierowany do dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci nieuczęszczających do przedszkola) oraz ich rodziców.

Dzieci wraz z Rodzicami zostaną objęte specjalistyczną terapią, prowadzoną przez surdopedagoga i logopedę. Dodatkowo zostanie utworzona grupa wsparcia dla rodziców w/w dzieci, prowadzona przez psychologa.

Zajęcia są nieodpłatne, spotkania odbywać się będą raz w tygodniu przez 2 godziny. Ponadto przewidziane są cotygodniowe konsultacje indywidualne dla rodziców.

Kwalifikacja dzieci do programu rozpocznie się 1 września 2009. Więcej informacji na temat programu, można uzyskać pod numerem telefonu 085-662-88-99 (telefon do przedszkola) lub pod numerami komórkowymi terapeutów: 608-619-088 (Dorota Matejko) oraz 600-371-001 (Katarzyna Płońska).

Serdecznie zapraszamy!

  • "Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia." - prezentacja multimedialna - pobierz tu!

W roku szkolnym 2009/2010 w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi była realizowana innowacja pedagogiczna: "Twórcza zabawa w przedszkolu w obszarze edukacji przyrodniczo - ekologicznej. Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądała realizacja tej innowacji.

  • "Twórcza zabawa w przedszkolu w obszarze edukacji przyrodniczo - ekologicznej" - prezentacja multimedialna - pobierz tu!