Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

Jednostka: Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 1015,00

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-28 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym - POBIERZ PLIK PDF

Potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki - POBIERZ PLIK PDF